Pic (2)
BuoiDien3BuoiDien1BuoiDien2

Bưởi Diễn

Mô tả: Tép vàng mượt, cùi mỏng, vị ngọt, đặc biệt thơm mát.

Giá niêm yết: 60.000/quả