Cam-canh-1
Cam-canh-2Cam-canh-3Cam-canh-4

Cam canh

Mô tả

Mỏng vỏ, mọng nước, ít hạt, hương thơm mát, vị ngọt dịu tự nhiên.

Giá niêm yết

  • Sản phẩm mã CC-1: 85.000đ/kg;  410.000đ/thùng carton 5kg
  • Sản phẩm mã CC-2: 65.000đ/kg
  • Sản phẩm mã CC-3: 45.000đ/kg