Cam V2
Cam V2

Cam Valencia

Mô tả: mỏng vỏ, mọng nước, vị ngọt, thanh mát.

Giá niêm yết: 75.000đ/kg; 350.000đ/thùng carton 5kg