Tham gia Hội chợ dành cho các cựu sinh viên ĐH KTQD (12/01/2017)