• Header-img-1

Tin tức

21/12/2016

Lục Ngạn – xứ sở mới của cây đặc sản có múi

Người làm nông nghiệp thường truyền nhau kinh nghiệm, những loại cây ăn đặc sản như cam đường canh, bưởi diễn, cam vinh, bưởi da xanh… chỉ phát triển phù hợp ở từng vùng đất. Tuy nhiên, gần đây nhiều loại cây đặc sản của các vùng, miền được người làm vườn huyện Lục Ngạn, […]

Chi tiết >>

17/12/2016

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong lĩnh vực nông nghiệp được coi là giải pháp đột phá xây dựng nền nông nghiệp nước ta phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, hiện nay việc ứng dụng CNSH vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chi tiết >>