Vườn sinh học Bảo Bình

Vườn sinh học Bảo Bình 08/12/2016

Hình ảnh được quay tại Vườn sinh học Bảo Bình – điểm đầu tiên thuộc chuỗi Vườn sinh học BioGarden.

Vườn sinh học Bảo Bình 08/12/2016

Hình ảnh được quay tại Vườn sinh học Bảo Bình – điểm đầu tiên thuộc chuỗi Vườn sinh học BioGarden.